สถานะ เปิดระบบลงทะเบียน (หลังกำหนด) | 2 Users online

ระบบลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา
(หลังกำหนด)

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 และระดับ ปวส.1 ปวส.2
ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึง 4 พฤศจิกายน 2565
หมดระยะเวลาการลงทะเบียนหลังกำหนด
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ถึง 4 พฤศจิกายน 2565
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-217708-9
ออกแบบและพัฒนาโดย Krubig & ดำเนินการควบคุมดูแลด้านข้อมูลโดยฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ Version 1.20221006