สถานะ เปิดระบบลงทะเบียน | 3 Users online

ระบบลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2-3 และระดับ ปวส.2
ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 ถึง 7 พฤษภาคม 2567
นักเรียน นักศึกษา สามารถลงลงทะเบียนได้ใน
วันที่ 22 เมษายน 2567 ถึง 7 พฤษภาคม 2567
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-217708-9
ออกแบบและพัฒนาโดย Krubig & ดำเนินการควบคุมดูแลด้านข้อมูลโดยฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ Version 1.20221006