สถานะ ปิดระบบ | 2 Users online

ระบบลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1-3 และระดับ ปวส.1-2
ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึง 5 ตุลาคม 2566
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-217708-9
ออกแบบและพัฒนาโดย Krubig & ดำเนินการควบคุมดูแลด้านข้อมูลโดยฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ Version 1.20221006