สถานะ ปิดระบบ | 2 Users online

ระบบลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.2 ปวช.3 และระดับ ปวส.2
ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 ถึง 30 พฤษภาคม 2566
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-217708-9
ออกแบบและพัฒนาโดย Krubig & ดำเนินการควบคุมดูแลด้านข้อมูลโดยฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ Version 1.20221006