สถานะ เปิดระบบลงทะเบียน | 12 Users online

ระบบลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ปวช.2 ปวช.3 และระดับ ปวส.1 ปวส.2
ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ถึง 5 ตุลาคม 2565

เข้าระบบลงทะเบียน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-217708-9
ออกแบบและพัฒนาโดย นายกฤษณะ มีสุข & ดำเนินการควบคุมดูแลด้านข้อมูลโดยฝ่ายวิชาการและงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ Version 1.20211012