วัน 28-01-2564เวลา 04:15:54 pm 
สถานะของระบบ : Offline  

 

• กลับสู่หน้าแรก   
  • กำหนดการลงทะเบียน 1/2562
  • ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat
 
รหัสประจำตัวนักศึกษา

วัน/เดือน/ปี เกิด เช่น 29/05/40

หมายเลขประจำตัวประชาชน

ตัวเลขยืนยัน

ป้อนตัวเลขยืนยัน

คลิกเข้าสู่ระบบ
  หมายเหตุ
 

   นักศึกษาที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบไม่ได้เนื่องจาก ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาโทรศัพท์ติดต่อ งานทะเบียน โทรศัพท์ 053-217708-9 ต่อ 753

 
   
   
  • สำหรับเจ้าหน้าที่
   
   
   • ขณะนี้มี User อยู่ในหน้านี้  1 คน
   • เข้าใช้งาน 100003 คน
 
   [ ภาคเรียนที่ 1/2562 ]
 ระบบลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน นักศึกษา
  :- บริการออนไลน์เกี่ยวกับการทะเบียนทุกภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียน และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน
 
  กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 / 2562
 

ระบบยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน
นักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. ปีที่ 2 - 3 และ ระดับ ปวส.(ระบบปกติ กลุ่ม สายตรง/ม.6 และระบบทวิภาคี กลุ่ม สายตรง/ม.6) ปีที่ 2
สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤษภาคม - 24 พฤษภาคม 2562


 
หมายเหตุ :-   การพิมพ์ใบชำระค่าลงทะเบียนนั้น คอมพิวเตอร์ของท่านต้องลงโปรแกรม Adobe Acrobat

ระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ::
ออกแบบและพัฒนาโดย นายกฤษณะ มีสุข ติดต่อผู้ดูแลระบบ suphan123@hotmail.com